คลิปสุดฮาของ Call of Duty: Warzone 2 ไฮไลท์ ‘การตายที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์’

ผู้เล่น Call of Duty: Warzone 2 สัมผัสช่วงเวลาฮาๆ ที่พวกเขาอาจได้รับประสบการณ์ ‘ตายเร็วที่สุด’ ในประวัติศาสตร์ Warzone ผู้เล่นCall of Duty: Warzone 2ได้จับภาพช่วงเวลาฮาๆ ที่พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการตายที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์Warzone แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องบางอย่างที่ถูกค้นพบในCall of Duty: Warzone...