Fallout 3 Mod ช่วยให้องค์ประกอบการเล่นตามบทบาทดีขึ้นโดยการลบ Vault 101 Backstory

Fallout 3 ปฏิวัติซีรีส์นี้และทำให้ผู้เล่นมีเรื่องราวเบื้องหลัง ซึ่งรวมถึงพ่อด้วย แต่ผู้ดัดแปลงคนหนึ่งตัดสินใจที่จะลบการเชื่อมต่อใดๆ กับ Vault 101 ภาพจาก Fallout 3 แสดงพ่อ James เท่านั้นที่มีกากบาทสีแดงอยู่เหนือเขาผู้ดัดแปลงได้ตัดสินใจว่า Fallout 3 ต้องการองค์ประกอบการเล่นตามบทบาทที่ดีขึ้นและลบพ่อของตัวเอกและลิงก์ใด ๆ ไปยัง Vault...